Menü Bezárás

Kategória: Egyéb

Bajai Vas és Fémipari Szövetkezet

1951 augusztusában néhány vállalkozó szellemű kisiparos lerakta egy vasipari szövetkezet alapjait. A szövetkezés jegyzőkönyve alapján az induló vállalkozás születésnapjának augusztus 20.-át jelölték ki. A szövetkezet…

A Bajai Állami Gazdaság története

A II. világháborút követő évek a magyar mezőgazdaság szerkezetére vonatkozóan alapvető változásokat eredményeztek, jelentős mértékű földreformra is sor került. Ennek kapcsán sok százezer, korábban nincstelen…

A bajai vízügyi szolgálat története

Az ADUVIZIG megalapítása előtt 1871-ben folyammérnöki hivatalok alakultak. Az egyes folyammérnöki hivatalok a vízrajzi szolgálat, a folyamfelvigyázói teendők jobb ellátása érdekében az illetékességi területükön levő…

FOKA

A bajai Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat története Az első írásos emlékünk , hogy a Bajai Hajóépítő Műhely Bács Bodrog Vármegye Apatin községben született Kiefer mester…

A bajai gázszolgáltatás története

Baja városa a Duna és a Kamarás-Duna melletti fekvéséből adódóan, a gőzhajózás nyújtotta szállítási lehetőség kihasználásával jelentős ipari, kereskedelmi és szolgáltatói régió központtá fejlődött az…

Kismotor és Gépgyár

A Kismotor és Gépgyár (KMG) történeti elődjének – a Baja iparosodását elindító államosítások során – a bajai Városi Tanács által 1950 júliusában megalapított Bajai Autójavító…

Bácska Bútoripari Vállalat

Az 1966-ban megalakult „Bácska” Bútoripari Vállalat elődei az 1949-ben alapított Bajai Bútor- és Faipari Vállalat az ezzel egyesült Bajai Bútor- és Faipari Vállalat, valamint a…